ผู้บริหาร
นายสนอง  เพ็ชรฉกรรจ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
เมนูหลัก
 
 
  
หน้าแรก

 
 
 
 
ในปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า
ไม่มีการร้องเรียน เรื่องจัดซื้อ จัดจ้าง และเรื่องทั่วไป
 
 
 

อย.น้อย โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า

อย.น้อยตรวจคุณภาพสินค้า

   

11ส.ค.60 วันแม่แห่งชาติ 2560

08-06-60 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

 
 
 
 

 
ระบบวัดประเมินผล

เลขบัตรประชาชนครู/นักเรียน
รหัสผ่าน
 

 

คลังตวามรู้
 
ลิงค์หน่วยงาน

 

 

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า
บ้านชากลูกหญ้า(เทศบาล) ตำบล ห้วยโป่ งอำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยองรหัสไปรษณีย์ 21150
โทรศัพท์ : 038-687556 โทรสาร : 038687556 อีเมล์ :
Chaklukya@gmail.com
 
Powered by AIWEB