ผู้บริหาร
นายสนอง  เพ็ชรฉกรรจ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
เมนูหลัก
 
สถิติเยี่ยมชม
  
 สถิติวันนี้ 23 คน
 สถิติเมื่อวาน 3 คน
 สถิติเดือนนี้  150 คน
 สถิติปีนี้  3101 คน
 สถิติทั้งหมด 11978 คน
เริ่มเมื่อ 2018-11-04
 
 
 
 
  
ประวัติโรงเรียน

 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลทั่วไป 
  โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ตั้งอยู่ที่ 8/9 ถนนวัดชากลูกหญ้า  ตำบลห้วยโป่ง 
อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  ร
หัสไปรษณีย์ 21150 เบอร์โทรศัพท์ 038-687556 โทรสาร 038-687556 E-Mail:[email protected]   
Website : http://www.watchaklukya.tht.in
มีพื้นที่จำนวน 18  ไร่  3  งาน  75  ตารางวา
 เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อ
วันที่  20  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2494
โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านชากลูกหญ้า   
โดยอาศัยวัดชากลูกหญ้าเป็นที่เรียน 
มีครูจำนวน 2 คนนักเรียน 40 คน 
โดยมี นายประสิทธิ์ สุขเจริญ
 เป็นครูใหญ่คนแรก  ต่อมาในวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า เนื่องจากอาศัยอยู่ในที่ธรณีสงฆ์ 
  และในปีการศึกษา 
2560 ทางโรงเรียนได้เปิดขยายโอกาส ทางการศึกษา
ในระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ) 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1   
ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1
 – มัธยมศึกษาปีที่ 3
นักเรียนทั้งหมด 1,196 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 66 คน 
โดยมีนายสนอง  เพ็ชรฉกรรจ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน
 


       คำขวัญโรงเรียน 
เรียนดี  มีวินัย   ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

         ปรัชญาของโรงเรียน  :  สุวิชาโน  ภวํ  โหติ  ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ

         อัตลักษณ์ของโรงเรียน :  ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายเรียบร้อย

         เอกลักษณ์ของโรงเรียน  :  โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศดี

         สีประจำโรงเรียน  สีเขียว – ขาว

         อักษรย่อ ช.ญ.

         ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน  :

 

 ระบบวัดประเมินผล

เลขบัตรประชาชนครู/นักเรียน
รหัสผ่าน
 

 

คลังตวามรู้
 
ลิงค์หน่วยงาน

 

 

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า
บ้านชากลูกหญ้า(เทศบาล) ตำบล ห้วยโป่ งอำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยองรหัสไปรษณีย์ 21150
โทรศัพท์ : 038-687556 โทรสาร : 038687556 อีเมล์ :
[email protected]
 
Powered by AIWEB